Με υψηλό αίσθημα ευθύνης παρέχουμε υπηρεσίες υγείας άριστης ποιότητας, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, όπως αυτό περιγράφεται τόσο από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, όσο και από τα παγκόσμια πρότυπα της Ιατρικής Απεικόνισης. Στο χώρο μας εκτελούνται όλες οι μικροβιολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που θα χρειαστείτε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υγεία Ν. Κέρκυρας Επίσης στον χώρο του κέντρου θα λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων. Σε συνάρτηση με τον εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας και τον ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο χώρο στην υποδοχή των εξεταζόμενων και στον χώρο των ιατρείων μας, σκοπό έχουμε να προσφέρουμε ταχεία διεξαγωγή των εξετάσεων, αποτελεσματική και έγκυρη διάγνωση.

Υπηρεσίες

  • Μικροβιολογικό εργαστήριο
  • Αξονικός τομογράφος
  • Υπερηχοτομογραφος
  • Ακτινολογικό
  • Ψηφιακός Μαστογράφος
  • Πανοραμικό-κεφαλομετρικό
  • Μετρηση οστικής πυκνότητας
  • Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ