Βρείτε Μας


Υπηρεσίες

  • Μικροβιολογικό εργαστήριο
  • Αξονικός τομογράφος
  • Υπερηχοτομογραφος
  • Ακτινολογικό
  • Ψηφιακός Μαστογράφος
  • Πανοραμικό-κεφαλομετρικό
  • Μετρηση οστικής πυκνότητας
  • Το κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ